تعیین ارزش و تعرفه کالا

قیمت کالا و تعیین ارزش کالا
ارزش کالاهای وارداتی از جهت محاسبات گمرکی بسیار اهمیت دارد .
قیمت کالا تحت تاثیر عواملی مانند کیفیت، محل ساخت کالا(ORIGIN)، هزینه حمل و نقل قرار دارد. در قیمت خرید کالا هزینه حمل کالا تا بندر مبدا ، هزینه بیمه باربری، لحاظ می گردد. قیمت کالا از این جهت اهمیت دارد که ارزش کالا در گمرک هنگام ترخیص برای انجام محاسبات حقوق ورودی و … مورد بررسی قرار می گیرد.
چناچه می خواهید قیمت و ارزش کالای خود را در مبدا خرید بدانید کارشناسان بازرگانی ابراهیمی می توانند برای شما قیمت را از فروشندگان معتبر استخراج کنند.بازرگانی ابراهیمی ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور.
ارزش گذاری کالاهای وارداتی
اولین ملاک گمرک برای تعیین ارزش کالا ، فاکتور صاحب کالا است.
برای اینکه تاجر موفقی باشید لازم نیست اطلاعات گمرکی کاملی داشته باشید کافی است با کارشناسان گروه بازرگانی ابراهیمی همراه شوید ما شما را از همه چیز طبق تجاربمان آگاه می کنیم.

ارزش گمرکی
ارزش گمرکی کالاهای ورودی عبارت است از بهای CIF + هزینه حمل تا مقصد + هزینه بیمه تا مقصد + کلیه هزینه های مربوطبه افتتاح اعتبار که از روی فاکتور خرید تعیین می شود.
تعرف ارزش گمرکی
در قانون امور گمرکی ارزش کالاهای ورود در گمرک به شرح زیر است :
۱-بهای سیف (بهای خرید کالا در مبداء به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی )
۲-کلیه هزینه های مربوط به افتتاح یا واریز بروات
۳-حق استفاده از نقشه ، مدل و علامت بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا
۴-سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد ; که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
گروه بازرگانی ابراهیمی اطلاعات ارزش کالاهای وارداتی در مرحله قبل از اظهار و بعد از اظهار با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای شما تکمیل خواهند کرد
ارزش تعیین شده توسط گمرک
اگر گمرک نسبت به فاکتور صاحب کالا اطمینان نداشته باشد خود گمرک ارزشی را در نظر می گیرد.که ملاک تعیین این ارزش معمولا قیمت عمده فروشی همان کالا با توجه به کشور مبدا است و در بازارهای داخلی پس از کسر حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی مورد محاسبه قرار می گیرد.
نحوه محاسبه ارزش در مورد کالایی که :
بدون فاکتور به گمرک ارائه می شود و یا ،ارزش اظهار شده آن به نظر گمرک نامتناسب باشد
گمرک خود باید براساس موازین قانونی که تعیین گردیده نسبت به تعیین ارزش کالا از طرق زیر اقدام کند
۱- ارزش معاملاتی کالاهای یکسان ۱
۲- ارزش معاملاتی ”کالاهای مشابه“۲
۳- روش ”ارزش استنباطی“ ۳
۴- روش ”ارزش محاسباتی“ ۴
۵- روش ”بررسی معکوس“ ۵
شیوه های تعیین ارزش فوق براساس سلسله مراتب اعمال میگردند.
پروژه TSC تعیین ارزش گمرک
یکی از پروژه هایی که در دست گمرک است ، پروژه تعیین شناسه ارزش واحد کالا است (TSC) ارزش کالاها با استفاده از سامانه جامع گمرکی به‌صورت آنلاین تعیین می‌شود.
اسنادی که ارزش کالا را مشخص می کنند :
اسنادی که در رابطه با ارزش خرید کالا در گمرک مورد بررسی قرار می گیرد گواهی مبدا، فاکتور می باشد.ملاک قیمت ها در گمرکات کشور ، ارزش تعیین شده توسط دفتر تعیین ارزش و تعرفه گمرک ایران به گمرکات اجرایی است.از آنجا که حقوق ورودی برخی از کالا ها طبق میزان ارزش کالا تعیین می گردد، کم اظهاری ارزش کالا باعث پرداخت حقوق ورودی کمتر می شود.د فتر تعیین ارزش اطلاعات و سوابق ارزش ارسالی از گمرکات را پایش و در صورت تأیید و ضرورت در بانک اطلاعات ثبت خواهد کرد.

  نظرات