دریافت مجوزها ثبت سفارش بازرگانی

 • تاریخ انتشار : 2017/09/10
 • دسته بندی : خدمات
 • نظرات : 0

دریافت مجوزها؛ مشروط – مجاز

کالاهای غیر ممنوع برای واردات،براساس نوع شان به دو گروه مجاز و مشروط تقسیم می شوند.
کالای مجاز- کالاهای عمومی اند که جنبه های تخصصی بهداشتی و ارشادی و غیره نداشته باشد و ورود آنها تنها به موافقت وزارت بازرگانی نیازدارد.هزینه دریافت مجوز های بازرگانی بر اساس نیم در هزار ارزش پروفورما محاسبه می شود.بطور مثال برای یک پروفورمای ۰۰۰/۱۰۰ دلاری با فرض اینکه قیمت ارز مبادله ای هم ۳۱۵۰۰ ریال باشد، نحوه محاسبه بدین شرح است:
یکصد هزار دلار(۱۰۰۰۰۰) ضرب در قیمت دلار(۳۱۵۰۰) ضرب در نیم(۰۰۵/۰)تقسیم بر یکهزار(۱۰۰۰) معادل است با ۰۰۰/۲۵۰/۲ ریال می گردد.
کالای مشروط- کالاهای اختصصاصی اند که قبل از دریافت مجوز وزارت بازرگانی،می بایستی از سازمان های مربوطه،از قبیل بهداشت،کشاورزی،پزشکی و … موافقت ورود دریافت نمود.کالاهایی از قبیل غذایی،آرایشی،دارویی و غیره از این نوع اند.

کلیه کالاها برای ورود به کشور می بایستی دارای مجوز ثبت سفارش باشند.این مجوز بر اساس اطلاعات مندرج در پروفورما تنظیم شده و برای اخذ مجوز،بر روی سایت بازرگانی(ثبتارش) قرار می گیرد.

مراحل انجام ثبت سفارش کالا

 1. اخذ پروفرما (proforma ) از شرکت فروشنده.
 2. چک کردن تعرفه کالا آگاهی از طبقه بندی کالا
 3. ثبت در سامانه ثبتارش و یا سامانه جامع گمرکی با استفاده از رمز عبور مربوط به دارنده کارت بازرگانی.
 4. اخذ مجوز ورود سازمانی،طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمان‌های مربوط در خصوص کالاهای مشروط
 5. پرداخت فیش بازرگانی به امیزان پنج در هزار ارزش کل پروفورمای کالا،به قیمت نرخ ارز بانکی همان روز
 6. خرید بیمه مناسب از یکی از شرکت های بیمه گر و اخذ بیمه ‌نامه.
  ثبت سفارش در بانک واسطه معامله.
 7.  اخذ شماره ثبت سفارش و اطمینان از ارسال آن به بانک(در مورد کالاهای با ارز بانکی) و یا گمرک

 

  نظرات